Szkolenia z prawa pracy i psychologii pracy

SZKOLENIA Z PRAWA PRACY I PSYCHOLOGII PRACY

Przykładowe tematy szkoleń:

 1. Dobre praktyki redukcji zatrudnienia
 2. Dyskryminacja i mobbing
 3. Eliminowanie zagrożeń psychospołecznych
 4. Inwestowanie w rozwój pracowników
 5. Jak szacować i pomnażać kapitał intelektualny firmy
 6. Ludzki aspekt zmian organizacyjnych
 7. Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy
 8. Ochrona wizerunku pracodawcy w Internecie
 9. Odpowiedzialność menedżerów za relacje w pracy
 10. Optymalizacja zatrudnienia w czasie recesji
 11. Outplacement – łagodzenie skutków zwolnień
 12. Mobbing – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
 13. Motywacja i komunikacja w czasie restrukturyzacji
 14. Motywacja w czasie koniunktury i dekoniunktury
 15. Nowoczesne systemy ocen pracowniczych
 16. Płeć a styl zarządzania
 17. Psychologia konfliktu dla menedżerów
 18. Psychologiczne aspekty negocjacji handlowych
 19. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w pracy
 20. Przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom
 21. Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników
 22. Świadczenia pozapłacowe
 23. Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy
 24. Zarządzanie konfliktami pracowniczymi
 25. Zarządzanie nowoczesnymi formami organizacji pracy
 26. Zarządzanie pracownikami z Pokolenia Y;
 27. Zarządzanie procesem zwolnień grupowych
 28. Zarządzanie talentami i strategie rozwoju pracowników
 29. Zarządzanie wiedzą w firmie

Zainteresowała Cię nasza propozycja Szkolenia z Prawa Pracy i Psychologii Pracy? Napisz do nas i dowiedz się więcej!