MEDIACJE

Mediacja to rozmowa stron, w której Mediator dąży do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego Mediatora.

Nazywam się Krystian Marczak  i jestem Mediatorem Sądowym wpisanym na listę Stałych Mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga.

Specjalizuje się w mediacjach w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.

W swojej pracy kieruje się zasadami profesjonalizmu, indywidualnego podejścia, pełnej poufności do każdej sytuacji swoich Klientów, które pozwalają na zawarcie ugody w sprawach, które na pierwszy rzut oka nie mają szans na porozumienie.
Chcesz rozwiązać polubownie swój konflikt?

 

   Zapraszam do współpracy!