Badanie FRIS trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze:
FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).

Wyjaśniają one jakim informacjom nadaje pracownik największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.
Fundamentem FRIS jest badanie, które umożliwia diagnozę Stylu Myślenia i Działania oraz przygotowywanie na tej podstawie odpowiednich raportów FRIS.

Badanie FRIS skierowane jest do:

 • Menedżerów i liderów zespołów
  Zwiększenie kompetencji w obszarze: wywierania wpływu, motywowania, delegowania zadań i zarządzania zespołem, skuteczniejsza komunikacja z pracownikami, partnerami, klientami.
 • Specjalistów HR
  Skuteczne narzędzie określania stopnia dopasowania profilu stylu myślenia osoby do profilu stanowiska pracy, do budowania skutecznego zespołu w oparciu o indywidualne predyspozycje w obszarze rozwiązywania problemów.
 • Trenerów i coachów
  Zwiększenie kompetencji w obszarze: skutecznej komunikacji, przekazywania wiedzy, udzielania informacji zwrotnej, motywowania osób o różnym stylu myślenia. Skuteczne odkrywanie zasobów klienta, jego naturalnych predyspozycji oraz wzmacniania na drodze rozwoju.
 • Do Każdej osoby zainteresowanej własnym rozwojem
  Zwiększenie świadomości swoich silnych i słabszych stron, a także większa tolerancja dla odmiennych sposobów myślenia i zarazem praktyczne narzędzie do szybszego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.
badanie fris

Jeśli JESTEŚ ZDECYDOWANY/A, dowiedzieć w jakim kierunku się rozwijać, jaka praca da Ci najwięcej satysfakcji oraz chcesz się dowiedzieć, jak porozumieć się z tymi, którzy myślą inaczej, zapraszamy Cię do indywidualnego badania:


Czy potrzebujesz fakturę na firmę?

TAKNIE


Adres firmy:

Dane podane w formularzu będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wystawienia Klientowi faktury proformy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/4, 02-672 Warszawa, moich danych osobowych wprowadzonych do formularza zamówienia w celu przesłania przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. faktury proformy za usługę badania psychometrycznego FRIS. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.Warunki uczestnictwa w badaniu psychomterycznych FRIS realizowanych przez Baccata Enterprise:

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Baccata Enterprise sp. z o.o., a Państwa osobą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w badaniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy Państwu e – mailem

Wpłata:

Płatność za badanie następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po otrzymaniu formularza zgłoszenia i przesłana do Państwa e-mailem. .Płatność powinna nastąpić do 5 dni po otrzymaniu faktury na maila.

Cena za badanie:

W ramach realizacji badania gwarantujemy:

 • Dostęp do kwestionariusza pytań FRIS
 • Opracowanie raportu indywidualnego
 • Omówienie raportu z badania podczas indywidualnej, godzinnej sesji przez certyfikowanego Trenera FRIS
 • Raport z badania w wersji papierowej

Cena za indywidualne badanie FRIS wraz z godzinną sesją wynosi 500 zł brutto za 1 osobę badaną.

Adres zamieszkania:

Dane podane w formularzu będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wystawienia Klientowi faktury proformy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/4, 02-672 Warszawa, moich danych osobowych wprowadzonych do formularza zamówienia w celu przesłania przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. faktury proformy za usługę badania psychometrycznego FRIS. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.Warunki uczestnictwa w badaniu psychomterycznych FRIS realizowanych przez Baccata Enterprise:

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Baccata Enterprise sp. z o.o., a Państwa osobą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w badaniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy Państwu e – mailem

Wpłata:

Płatność za badanie następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po otrzymaniu formularza zgłoszenia i przesłana do Państwa e-mailem. Płatność powinna nastąpić do 5 dni po otrzymaniu faktury na maila.

Cena za badanie:

W ramach realizacji badania gwarantujemy:

 • Dostęp do kwestionariusza pytań FRIS
 • Opracowanie raportu indywidualnego
 • Omówienie raportu z badania podczas indywidualnej, godzinnej sesji przez certyfikowanego Trenera FRIS
 • Raport z badania w wersji papierowej

Cena za indywidualne badanie FRIS wraz z godzinną sesją wynosi 500 zł brutto za 1 osobę badaną.

Jeśli JESTEŚ ZDECYDOWANY/A, na skorzystanie z warsztatu zespołowego Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole - za pomocą diagnozy FRIS zapraszamy do wypełnienia formularza:


Czy potrzebujesz fakturę na firmę?

TAKNIE


Adres firmy:

Dane podane w formularzu będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wystawienia Klientowi faktury proformy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/4, 02-672 Warszawa, moich danych osobowych wprowadzonych do formularza zamówienia w celu przesłania przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. faktury proformy za usługę badania psychometrycznego FRIS. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.Warunki uczestnictwa w badaniu psychomterycznych FRIS realizowanych przez Baccata Enterprise:

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Baccata Enterprise sp. z o.o., a Państwa osobą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w badaniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy Państwu e – mailem

Wpłata:

Płatność za badanie następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po otrzymaniu formularza zgłoszenia i przesłana do Państwa e-mailem. .Płatność powinna nastąpić do 5 dni po otrzymaniu faktury na maila.

Cena za badanie:

W ramach realizacji badania gwarantujemy:

 • Dostęp do kwestionariusza pytań FRIS
 • Opracowanie raportu indywidualnego
 • Omówienie raportu z badania podczas indywidualnej, godzinnej sesji przez certyfikowanego Trenera FRIS
 • Raport z badania w wersji papierowej

Cena za indywidualne badanie FRIS wraz z godzinną sesją wynosi 500 zł brutto za 1 osobę badaną.

Adres zamieszkania:

Dane podane w formularzu będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wystawienia Klientowi faktury proformy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/4, 02-672 Warszawa, moich danych osobowych wprowadzonych do formularza zamówienia w celu przesłania przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. faktury proformy za usługę badania psychometrycznego FRIS. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.Warunki uczestnictwa w badaniu psychomterycznych FRIS realizowanych przez Baccata Enterprise:

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Baccata Enterprise sp. z o.o., a Państwa osobą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w badaniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy Państwu e – mailem

Wpłata:

Płatność za badanie następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po otrzymaniu formularza zgłoszenia i przesłana do Państwa e-mailem. Płatność powinna nastąpić do 5 dni po otrzymaniu faktury na maila.

Cena za badanie:

W ramach realizacji badania gwarantujemy:

 • Dostęp do kwestionariusza pytań FRIS
 • Opracowanie raportu indywidualnego
 • Omówienie raportu z badania podczas indywidualnej, godzinnej sesji przez certyfikowanego Trenera FRIS
 • Raport z badania w wersji papierowej

Cena za indywidualne badanie FRIS wraz z godzinną sesją wynosi 500 zł brutto za 1 osobę badaną.

Jeśli JESTEŚCIE ZDECYDOWANI, dowiedzieć skąd się biorą podobieństwa i różnice między partnerami i jak budować dobrą relację. zapraszamy Cię do badania FRIS dla Par:


Czy potrzebujesz fakturę na firmę?

TAKNIE


Adres firmy:

Dane podane w formularzu będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wystawienia Klientowi faktury proformy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/4, 02-672 Warszawa, moich danych osobowych wprowadzonych do formularza zamówienia w celu przesłania przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. faktury proformy za usługę badania psychometrycznego FRIS. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.Warunki uczestnictwa w badaniu psychomterycznych FRIS realizowanych przez Baccata Enterprise:

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Baccata Enterprise sp. z o.o., a Państwa osobą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w badaniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy Państwu e – mailem

Wpłata:

Płatność za badanie następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po otrzymaniu formularza zgłoszenia i przesłana do Państwa e-mailem. .Płatność powinna nastąpić do 5 dni po otrzymaniu faktury na maila.

Cena za badanie:

W ramach realizacji badania gwarantujemy:

 • Dostęp do kwestionariusza pytań FRIS
 • Opracowanie raportu indywidualnego
 • Omówienie raportu z badania podczas indywidualnej, godzinnej sesji przez certyfikowanego Trenera FRIS
 • Raport z badania w wersji papierowej

Cena za indywidualne badanie FRIS wraz z godzinną sesją wynosi 750 zł brutto za 1 parę badaną.

Adres zamieszkania:

Dane podane w formularzu będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wystawienia Klientowi faktury proformy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 47/4, 02-672 Warszawa, moich danych osobowych wprowadzonych do formularza zamówienia w celu przesłania przez Baccata Enterprise Sp. z o.o. faktury proformy za usługę badania psychometrycznego FRIS. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności.Warunki uczestnictwa w badaniu psychomterycznych FRIS realizowanych przez Baccata Enterprise:

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Wysłanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Baccata Enterprise sp. z o.o., a Państwa osobą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w badaniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy Państwu e – mailem

Wpłata:

Płatność za badanie następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po otrzymaniu formularza zgłoszenia i przesłana do Państwa e-mailem. Płatność powinna nastąpić do 5 dni po otrzymaniu faktury na maila.

Cena za badanie:

W ramach realizacji badania gwarantujemy:

 • Dostęp do kwestionariusza pytań FRIS
 • Opracowanie raportu indywidualnego
 • Omówienie raportu z badania podczas indywidualnej, godzinnej sesji przez certyfikowanego Trenera FRIS
 • Raport z badania w wersji papierowej

Cena za indywidualne badanie FRIS wraz z godzinną sesją wynosi 750 zł brutto za 1 parę badaną.

 Zainteresowała Cię nasza propozycja usługi badania FRIS? Napisz do nas i dowiedz się więcej!