Badanie FRIS trafnie określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym.

Model FRIS opiera się o 4 perspektywy poznawcze:
FAKTY – RELACJE – IDEE – STRUKTURY (w skrócie FRIS).

Wyjaśniają one jakim informacjom nadaje pracownik największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach.
Fundamentem FRIS jest badanie, które umożliwia diagnozę Stylu Myślenia i Działania oraz przygotowywanie na tej podstawie odpowiednich raportów FRIS.

Badanie FRIS skierowane jest do:

 • Menedżerów i liderów zespołów
  Zwiększenie kompetencji w obszarze: wywierania wpływu, motywowania, delegowania zadań i zarządzania zespołem, skuteczniejsza komunikacja z pracownikami, partnerami, klientami.
 • Specjalistów HR
  Skuteczne narzędzie określania stopnia dopasowania profilu stylu myślenia osoby do profilu stanowiska pracy, do budowania skutecznego zespołu w oparciu o indywidualne predyspozycje w obszarze rozwiązywania problemów.
 • Trenerów i coachów
  Zwiększenie kompetencji w obszarze: skutecznej komunikacji, przekazywania wiedzy, udzielania informacji zwrotnej, motywowania osób o różnym stylu myślenia. Skuteczne odkrywanie zasobów klienta, jego naturalnych predyspozycji oraz wzmacniania na drodze rozwoju.
 • Do Każdej osoby zainteresowanej własnym rozwojem
  Zwiększenie świadomości swoich silnych i słabszych stron, a także większa tolerancja dla odmiennych sposobów myślenia i zarazem praktyczne narzędzie do szybszego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów.
badanie fris

 Zainteresowała Cię nasza propozycja usługi badania FRIS? Napisz do nas i dowiedz się więcej!