Wyjdź ze strefy swojego komfortu, czyli o On The Job Training w pracy Trenera Biznesu

Jednym z kluczowych elementów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest jego rozwój, który rozumiemy także poprzez różnego rodzaju szkolenia miękkie, które obecnie są oferowane przez wewnętrzne działy szkoleń czy firmy szkoleniowe dostępne na rynku. Jak dobrze wiemy rynek jest dynamiczny, ciągle się zmienia i oczekuje praktycznej, skondensowanej i szybko dostępnej wiedzy na temat zmieniających się trendów.

Co raz bardziej popularną metodą w kształtowaniu umiejętności pracowników są nadal szkolenia w formie warsztatowej, opartej o Cykl Kolba, czyli uczenie się przez doświadczenie i refleksję. Oznacza to, że zagadnienia teoretyczne szkolenia poparte są ćwiczeniami, symulacjami czy grami szkoleniowymi. W trakcie szkolenia w sali szkoleniowej Trenerzy sięgają dzięki formie warsztatowej do rzeczywistych przypadków czy sytuacji podanych przez uczestników na podstawie, których również budują tzw. case study, dzięki czemu grupa ma możliwość wypracowania narzędzi gotowych do zastosowania już po szkoleniu w ich codziennej pracy np. z Trudnym Klientem. Stosowane są również techniki burzy mózgów i interaktywnych mini-wykładów. Takie formy szkolenia mają za zadanie angażować wszystkich uczestników nie tylko do aktywnego udziału, ale przede wszystkich do wypracowania najlepszych sposób czy metod radzenia sobie z różnymi sytuacjami w ich codziennej pracy, dlatego trenerzy stosują:

 • Interaktywne warsztaty z cuse study
 • Ćwiczenia indywidualne czy grupowe
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback
 • Odgrywanie ról przez uczestników szkolenia
 • Interaktywny mini-wykład
 • Gry szkoleniowe

Dlatego warto zadać sobie pytanie, czym jest On The Job Training w pracy Trenera i do czego służy oprócz powyższych metod czy form szkoleniowych?

On The Job Training jest jednym ze sposobów rozwoju umiejętności miękkich. Szkolenia pracowników często kojarzą się z salą szkoleniową i jednym lub dwu dniowym warsztatem, podczas którego są wykorzystywane wszystkie powyżej opisane metody prowadzenia szkolenia przez Trenera. Dlatego On The Job Training jest metodą lub narzędziem szkolenia na tzw. stanowisku pracy. Podczas takiej pracy Trenera z uczestnikiem szkolenia, często „jeden na jednego” pozwala zwiększyć skuteczność wprowadzanych zmian oraz gwarantuje bardzo szybki rozwój umiejętności danego pracownika. Ścisła współpraca Trenera z pracownikiem pozwala natychmiast zastosować nabytą umiejętność przez pracownika, a Trenerowi zweryfikować tę nabytą wiedzę i sposób jej stosowania. Można, zatem stwierdzić, że celem On The Job Training jest praktyczne przygotowanie danego pracownika do pełnienia określonej roli według standardów danej organizacji czy firmy. Dlatego szkolenie On The Job Training bardzo często pozwala na zindywidualizowane pracy Trenera i skupienie się na określonym uczestniku szkolenia, a niekoniecznie grupie. Trener po opracowaniu, szczegółowego planu rozwoju pracownika uczestniczy z nim na każdym etapie wdrażania tego planu po to, żeby wspierać go we wdrożeniu poszczególnych elementów, a co istotne przekazuje mu na bieżąco swój feedback podkreślając elementy pozytywne, które zostały wdrożone i tzw. elementy do poprawy, nad którymi uczestnik musi jeszcze popracować lub je wyeliminować. Dzięki takiej pracy uczestnik szkolenia metodą On The Job Training spotyka realne, rzeczywiste sytuacje, z którymi, na co dzień musi się zmagać, wdraża nabyte umiejętności szkoleniowe i stara się je w tych sytuacjach realnych przećwiczyć. Warto dodać, że taki trening na stanowisku pracy daje uczestnikowi poczucie bezpiećzenistwa i komfortu we wdrażaniu tych zmian, ponieważ w sytuacjach trudnych, które napotyka na swojej drodze a nie umie sobie z nimi poradzić może liczyć nie tylko na feedback trenera, ale i również na natychmiastowe jego wsparcie. Następnie kluczowym zadaniem Trenera podczas On The Job Training jest przekazanie informacji merytorycznych uczestnikowi na temat jego postępów w postaci krótkich rozmów czy rozmowy podsumowującej. Proszę zauważyć, że On The Job training nie musi tylko dotyczyć indywidualnej pracy z danym uczestnikiem szkolenia, lecz również niewielkiej grupy uczestników szkolenia. Wtedy trener skupia się na pracy z grupą, jej obserwacji i przekazywaniu feedbacku nie tylko grupie, ale także pojedynczym osobom, które radzą sobie słabiej lub wolniej wdrażają poszczególne elementy. Szkolenie metodą On The Job Training jest ważne, a nawet istotne dla osób, które kończą szkolenie jedno czy dwu dniowe w sali szkoleniowej i muszą na następny dzień zacząć wdrażać poznane i nowe elementy w swoją codzienną pracę. Proszę pamiętać, że pracownicy mając swoje nawyki i przyzwyczajenia w pierwszych dniach po szkoleniu ciężko jest im wdrożyć nowe elementy, ponieważ nieświadomie powracają do swoich starych naleciałości czy przyzwyczajeń, a dzięki metodzie On The Job Training mamy pewność, że Trener, który jest tuż obok będzie wspierał na bieżąco uczestników korygowaniu tych błędów. Szkolenie na stanowisku pracy jest najszybszą i na pewno najskuteczniejszą metodą szkoleniową, która pozwala profesjonalne przygotować pracownika do pełnionej przez niego roli.

Podsumowując: Szkolenie On The Job Training ma na celu podniesienie pewnych umiejętności, które przełożą się na efektywne nauczenie nowego pracownika obowiązujących lub zmieniających standardów w danej firmie czy Organizacji. Oprócz warsztatów czy szkoleń standardowych w Sali szkoleniowej warto stosować w Organizacji metodę On The Job training przez Trenerów wewnętrznych, ponieważ praca indywidualna z danym pracownikiem na jego stanowisku pracy pozwala na:

 • Dostosowanie programu szkolenia / działania / metod do indywidualnych umiejętności danego pracownika
 • Elastyczność programu szkolenia, który może podczas takiego warsztatu On The Job Training być na bieżąco modyfikowany w zależności od potrzeb indywidualnych uczestnika
 • Skuteczną, przejrzystą komunikację pomiędzy Trenerem, a uczestnikiem szkolenia
 • Efektywne monitorowanie przez Trenera wdrażanych zmian
 • Skuteczny Feedback Trenera
 • Zbudowanie relacji zaufania, empatii, otwartości pomiędzy Trenerem a uczestnikiem szkolenia On The Job Training

 

Autor: Krystian Marczak

Comments are closed.